Seminario en el que Eduardo Ortega Prieto y Raül Sala Cuberta analizarán la nueva ley del trabajo a distancia (RDL 28/2020, de 22 de septiembre).

PONENTS:

Eduardo Ortega i Raül Sala, assessors laborals del Gremi d’Editors de Catalunya.

PROGRAMA:

 1. Concepte: El treball a distància i la prestació de serveis via teletreball vs. treball presencial
 2. Àmbit d’aplicació i exclusions
 3. Entrada en vigor i regles transitòries
 4. L’acord de treball a distància (ATD)
 5. Drets de les persones treballadores a distància: Voluntarietat, reversibilitat, igualtat de tracte i no discriminació, preferència d’accés al treball presencial, carrera professional i drets col·lectius
 6. Drets de contingut econòmic: La compensació de despeses. Forma, modalitat i contingut
 7. El temps de treball: Horari, flexibilitat horària i l’obligació de l’enregistrament horari
 8. Vigilància i control
 9. Protecció de dades
 10. La prevenció de riscos laborals
 11. Conclusions i comentaris finals

Inscríbete en el siguiente enlace